• Home
  • ท่องเที่ยว
  • ตุลาคม เที่ยวไหนดี ในฤดูกาลหน้าหนาวอากาศกำลังเย็น 2023

ตุลาคม เที่ยวไหนดี ในฤดูกาลหน้าหนาวอากาศกำลังเย็น 2023

SHARE :

ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบายและท้องฟ้าแจ่มใส เหมาะแก่การท่องเที่ยว ในประเทศไทย ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายและสดชื่น ชมความสวยงามของธรรมชาติและเทศกาลประเพณีต่างๆ ฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายและสดชื่น ชมความสวยงามของธรรมชาติและเทศกาลประเพณีต่างๆ

ดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยหลวงอ่างกา” ชื่อของ ดอยอินทนนท์ เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว้ ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยหลวง และเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติ

ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงฤดูหนาว ดอยอินทนนท์จะมีอากาศหนาวเย็น เหมาะสำหรับการเดินป่าชมธรรมชาติและสัมผัสกับทะเลหมอก นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกได้ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงสาย ในช่วงฤดูร้อน ดอยอินทนนท์จะมีอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและชมดอกไม้เมืองหนาว

ภูทับเบิก

ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า ห่างจากตัวเมืองเพชรบูรณ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ภูทับเบิกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งวัน

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,166 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเดิม 19 ป่า ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ในจังหวัดพังงา ครอบคลุมพื้นที่ทะเลและชายฝั่งประมาณ 132,700 ไร่ ประกอบด้วย 9 เกาะ ได้แก่ เกาะสิมิลัน เกาะแปด เกาะเก้า เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหก เกาะเจ็ด เกาะสิมิลันน้อย และเกาะบอน หมู่เกาะสิมิลันได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2525

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของท้องทะเลและแนวปะการัง นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาหลากสีสันได้

Tags:

Scroll to Top