ติดต่อโฆษณา

  • Home
  • ท่องเที่ยว
  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดดัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
วัดอรุณ

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดดัง ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

SHARE :

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า วัดอรุณ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับวัดพระแก้ว

ที่มาของรูป : mgronline.com

ประวัติความเป็นมาคร่าวๆ วัดอรุณ

วัดอรุณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้ง และในสมัยรัชกาลที่ ๒ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอรุณราชวราราม

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญที่สุดของวัดอรุณคือพระปรางค์ ซึ่งมีความสูงถึง 82 เมตร ฐานของพระปรางค์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ส่วนยอดประดับด้วยชามเบญจรงค์ พระปรางค์ล้อมรอบด้วยปรางค์ราย 4 องค์

สิ่งน่าสนใจมากมายวัดอรุณ

นอกจากพระปรางค์แล้ว ยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายภายในวัดอรุณ เช่น พระอุโบสถ วิหารพระนอน และมณฑปแปดเหลี่ยม

ที่มาของรูป : mgronline.com

สรุป

วัดอรุณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังวัดอรุณได้โดยเรือด่วนเจ้าพระยาหรือรถโดยสารประจำทาง

ที่ตั้ง

เลขที่ 34 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

Tags:

Scroll to Top