ภาคใต้

Funtrip เว็บไซต์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด

สถานที่เที่ยวภาคใต้แนะนำ

เที่ยวภาคใต้

วัฒนธรรมท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจมาก ภาคใต้มีลักษณะทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน และมีผลสืบเนื่องมาจากการมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภาคนี้ด้วย ภาคใต้มีเครื่องประดับที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ปั้นตีนกา และผ้าทอสามัคคี นอกจากนี้ยังมีศิลปะการแสดงที่มีความเข้มแข็ง เช่น ละครเวทีเรียก “นางเลิ้ง” ทั้งหมดนี้ทำให้ภาคใต้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากที่อื่นในประเทศไทย

ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวอื่นๆ

Image hover effect image

ดูข้อมูล ที่เที่ยวแนะนำ

คลิก

Image hover effect image

ดูข้อมูล ที่พัก

คลิก

Image hover effect image

ดูข้อมูล ทัวร์และกิจกรรม

คลิก

Scroll to Top