• Home
  • ท่องเที่ยว
  • สวนสัตว์เขาเขียว เพลิดเพลินธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์
สวนสัตว์เขาเขียว

สวนสัตว์เขาเขียว เพลิดเพลินธรรมชาติและความน่ารักของสัตว์

SHARE :

“สวนสัตว์เขาเขียว” (Khao Kheow Open Zoo) เป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย สวนสัตว์นี้เป็นหนึ่งในสวนสัตว์ที่ยังคงครองสถานะเป็นสวนสัตว์ในเขตเมืองอันใหญ่ที่สุดในโลก และมีความหลากหลายทางชนิดของสัตว์ที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายอย่าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโชว์รายวันที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชม.

สวนสัตว์เขาเขียวเน้นการจัดสวนสัตว์ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของสัตว์ ทำให้สัตว์มีพื้นที่ในการเดินเล่นและอยู่อย่างเหมือนในธรรมชาติมากที่สุด เป้าหมายของสวนสัตว์เขาเขียวคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาเยี่ยมชมเพื่อส่งเสริมการความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่า

 

ความน่าสนใจของสวนสัตว์เขาเขียว

สวนสัตว์นี้มีสัตว์ที่น่าสนใจมากมายที่สามารถพบได้ เช่น สิงโต หรือลิงสมุทร นกแอ่น โครต หรือตัวเรือนกวาง และสัตว์ที่น่ารักอื่น ๆ เช่น ควายสายพันธุ์แครอท หรือแพนด้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนที่มาเยี่ยมชมได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ทางการศึกษาอันสร้างสรรค์

สวนสัตว์เขาเขียวเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวทุกวันและมีบริการอาหารและร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสวนสัตว์เพื่อความสะดวกของผู้มาเยี่ยมชม. ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจสัตว์และความธรรมชาติ สวนสัตว์เขาเขียวอาจเป็นสถานที่ที่คุณอยากมาเยี่ยมชมในการเดินทางของคุณในประเทศไทย.

Tags:

Scroll to Top