• Home
  • ท่องเที่ยว
  • ยอดเขาโมโกจู กำแพงเพรช หนึ่งในภารกิจของนักเดินป่าเมืองไทย
ยอดเขาโมโกจู

ยอดเขาโมโกจู กำแพงเพรช หนึ่งในภารกิจของนักเดินป่าเมืองไทย

SHARE :

ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยความสูง 1,964 เมตร คำว่า “โมโกจู” เป็นภาษากะเหรี่ยง แปลว่า “คล้ายว่าฝนจะตก” เนื่องจากบนยอดเขามักถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกและมีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา

ยอดเขาโมโกจูเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินป่า เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินป่าระยะไกลที่ท้าทายและสวยงาม เส้นทางเดินป่าเริ่มต้นจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ระยะทางไป-กลับ 64 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 วัน 4 คืน ตลอดเส้นทางจะผ่านป่าดิบเขา ลำธาร และหน้าผาสูงชัน

จุดเด่นของยอดเขาโมโกจูคือ หินเรือใบ ซึ่งเป็นหินก้อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา หินเรือใบเป็นสัญลักษณ์ของการพิชิตยอดเขาโมโกจู นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปถึงยอดเขาโมโกจู จะต้องถ่ายรูปคู่กับหินเรือใบเป็นที่ระลึก

การเดินป่าขึ้นยอดเขาโมโกจู จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์เพื่อขออนุญาตและนำทาง นักท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมร่างกายให้แข็งแรง เนื่องจากเส้นทางเดินป่ามีความชันและอันตราย ในช่วงฤดูฝนควรหลีกเลี่ยงการเดินป่า เนื่องจากเส้นทางเดินป่าจะลื่นและอันตราย

Tags:

Scroll to Top