ติดต่อโฆษณา

  • Home
  • ท่องเที่ยว
  • ภูสอยดาว ขึ้นเขาช่วงปลายฝน ต้นหนาวในอุทยานแห่งชาติชื่อดัง
ภูสอยดาว

ตึกชิโนโปตุกีส ชมความโดดเด่นของวัฒนธรรมต่างชาติ ในประเทศไทย

SHARE :

ภูสอยดาวเป็นอุทยานแห่งชาติขนาด 212,633 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิษณุโลก ครอบคลุมพื้นที่เทือกเขาภูสอยดาวซึ่งเป็นเทือกเขาที่ทอดยาวระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ภูสอยดาวเป็นที่ตั้งของป่าไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำปาด เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ช้างป่า กระทิง เก้ง กวาง วัวแดง ลิง ค่าง กระรอก กระแต นกนานาชนิด เป็นต้น

ภูสอยดาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านทุ่งดอกหญ้าสีเหลืองที่บานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน (ประมาณเดือนกรกฎาคม-กันยายน) ดอกหญ้าเหล่านี้มีชื่อว่า “ดอกสอยดาว” เป็นดอกไม้พื้นเมืองที่พบได้เฉพาะบนภูสอยดาวเท่านั้น

  • น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตกขนาดกลาง สูงประมาณ 50 เมตร ตั้งอยู่บริเวณเชิงภูสอยดาว
  • ลานสนสามใบ เป็นลานสนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดภูสอยดาว เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในการชมพระอาทิตย์ตก
  • จุดชมวิวภูสอยดาว เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาภูสอยดาวและแม่น้ำปาดได้อย่างชัดเจน

Tags:

Scroll to Top