• Home
  • ท่องเที่ยว
  • งานพลุพัทยา ประจำปี 2023 เทศกาล พลุนานาชาติจังหวัดชลบุรี
งานพลุพัทยา

งานพลุพัทยา ประจำปี 2023 เทศกาล พลุนานาชาติจังหวัดชลบุรี

SHARE :

ดอยอินทนนท์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยหลวงอ่างกา” ชื่อของ ดอยอินทนนท์ เป็นชื่อของกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ทรงเป็นผู้ที่ห่วงใยในป่าทางภาคเหนือและพยายามรักษาไว้ ภายหลังเสด็จพิราลัย พระอัฐิส่วนหนึ่งได้เชิญไปประดิษฐาน ณ พระสถูปบนยอดดอยหลวง และเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นเกียรติ

ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วงฤดูหนาว ดอยอินทนนท์จะมีอากาศหนาวเย็น เหมาะสำหรับการเดินป่าชมธรรมชาติและสัมผัสกับทะเลหมอก นักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกได้ตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงสาย ในช่วงฤดูร้อน ดอยอินทนนท์จะมีอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจและชมดอกไม้เมืองหนาว

งานพลุพัทยา 2023 มีวันไหน

งานพลพัทยาประจำปี 2023 จัดขึ้นในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน

Tags:

Scroll to Top